รายชื่อที่เปิดได้

ข้อมูลการเปิดแพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH
เปิดเมื่อ 2016-12-20 16:59

16EC TOP 5

cf87
Cristiano Ronaldo
98,500,000 EP

16EC TOP 7

cam84
Paul Pogba
74,000,000 EP
cam84
Paul Pogba
74,000,000 EP

16EC TOP 10

rw86
Gareth Bale
158,000,000 EP
cm86
Arturo Vidal
51,000,000 EP

16EC TOP 30

cdm83
Sergio Busquets
16,000,000 EP
cm86
Arturo Vidal
51,000,000 EP
cam85
Mesut Ozil
33,000,000 EP

TB11 TOP 11

cdm74
Tanaboon Kesarat
19,600,000 EP
gk73
Kawin Thamsatchanan
18,900,000 EP
cb71
Mika Chunuonsee
9,500,000 EP
rb73
Tristan Somchai Do
14,900,000 EP
cm72
Charyl Chappuis
21,000,000 EP
639,400,000EP