รายชื่อที่เปิดได้

ข้อมูลการเปิดแพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH
เปิดเมื่อ 2018-04-16 13:49

16EC TOP 5

rw86
Gareth Bale
158,000,000 EP

16EC TOP 7

st86
Antoine Griezmann
42,000,000 EP
rw86
Gareth Bale
158,000,000 EP

16EC TOP 10

cf87
Cristiano Ronaldo
98,500,000 EP
cf87
Cristiano Ronaldo
98,500,000 EP

16EC TOP 30

cf87
Cristiano Ronaldo
98,500,000 EP
cam83
Coutinho
15,000,000 EP
st86
Antoine Griezmann
42,000,000 EP

16TH TOP 11

lb71
Peerapat Notchaiya
9,000,000 EP
cm72
Charyl Chappuis
21,000,000 EP
cb71
Mika Chunuonsee
9,500,000 EP
lb71
Peerapat Notchaiya
9,000,000 EP
lb71
Peerapat Notchaiya
9,000,000 EP
768,000,000EP