รายชื่อที่เปิดได้

ข้อมูลการเปิดแพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH
เปิดเมื่อ 2018-05-14 14:48

16EC TOP 5

cam84
Paul Pogba
74,000,000 EP

16EC TOP 7

st86
Luis Suarez
44,000,000 EP
rw86
Gareth Bale
158,000,000 EP

16EC TOP 10

lb84
David Alaba
72,700,000 EP
rw86
Gareth Bale
158,000,000 EP

16EC TOP 30

lw85
Neymar
40,900,000 EP
st85
Sergio Aguero
14,400,000 EP
st85
Sergio Aguero
14,400,000 EP

16TH TOP 11

cb72
Suttinan Phuk-hom
9,000,000 EP
cb71
Mika Chunuonsee
9,500,000 EP
cb72
Suttinan Phuk-hom
9,000,000 EP
cb71
Mika Chunuonsee
9,500,000 EP
cb72
Suttinan Phuk-hom
9,000,000 EP
622,400,000EP