รายชื่อที่เปิดได้

ข้อมูลการเปิดแพคแพลตินัม กัปตันเพลเยอร์
เปิดเมื่อ 2018-05-16 00:04

CP TOP 30

cb87
Bobby Moore
119,000,000 EP
lwb84
Andreas Brehme
98,000,000 EP
cam86
Pavel Nedved
102,000,000 EP

CP TOP 50

cam86
Rui Costa
90,000,000 EP
cdm86
Sergio Busquets
59,000,000 EP
cf89
Lionel Messi
199,000,000 EP

CP TOP 100

cb86
Pepe
58,900,000 EP
cdm86
Sergio Busquets
59,000,000 EP
cb86
Pepe
58,900,000 EP
843,800,000EP