มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-11-17
2017-11-14
2017-11-11
2017-11-09
2017-11-08
2017-11-04
2017-11-03
2017-10-28

รายการที่เปิดไปล่าสุด