มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-01-14
2017-01-09
2017-01-08
2017-01-06
2016-12-28
2016-12-27
2016-12-26

รายการที่เปิดไปล่าสุด