มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2018-06-11
2018-05-25
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-20