มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-07-24
2017-07-17
2017-07-07
2017-07-06
2017-06-30
2017-06-29

รายการที่เปิดไปล่าสุด