มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-11-24
2017-11-23
2017-11-22
2017-11-20
2017-11-19
2017-11-14
2017-11-13
2017-11-11

รายการที่เปิดไปล่าสุด