มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-01-11
2017-01-08
2017-01-07
2017-01-06
2017-01-03
2016-12-29
2016-12-28
2016-12-27
2016-12-23

รายการที่เปิดไปล่าสุด