มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-07-20
2017-07-18
2017-07-17
2017-07-16
2017-07-14
2017-07-13
2017-07-05
2017-07-02

รายการที่เปิดไปล่าสุด