มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-09-23
2017-09-22
2017-09-21
2017-09-20
2017-09-19
2017-09-18
2017-09-17
2017-09-16

รายการที่เปิดไปล่าสุด