มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-11-23
2017-11-22
2017-11-21
2017-11-20
2017-11-19
2017-11-18
2017-11-17
2017-11-16

รายการที่เปิดไปล่าสุด