มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-09-14
2017-09-11
2017-09-10
2017-09-07
2017-09-04
2017-09-02
2017-09-01

รายการที่เปิดไปล่าสุด