มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-12-10
2017-12-09
2017-12-05
2017-12-03
2017-11-27

รายการที่เปิดไปล่าสุด