มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-09-15
2017-09-09
2017-09-01
2017-08-30