มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2018-01-23
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-15
2018-01-08
2018-01-04
2017-12-29
2017-12-28

รายการที่เปิดไปล่าสุด