มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-11-13
2017-11-09
2017-11-08
2017-11-04
2017-11-03
2017-11-01
2017-10-31
2017-10-28

รายการที่เปิดไปล่าสุด