มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-12-12
2017-12-07
2017-12-03
2017-12-02
2017-11-27
2017-11-26

รายการที่เปิดไปล่าสุด