มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2018-05-19
2018-05-18
2018-05-17
2018-05-16
2018-05-15
2018-05-14
2018-05-07
2018-05-06

รายการที่เปิดไปล่าสุด