มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-12-18
2017-12-17
2017-12-13
2017-12-12
2017-12-11
2017-12-10
2017-12-09
2017-12-08

รายการที่เปิดไปล่าสุด