มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-01-09
2017-01-04
2017-01-03
2016-12-30
2016-12-26
2016-12-24
2016-12-19

รายการที่เปิดไปล่าสุด