มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-11-09
2017-11-07
2017-11-05
2017-10-28
2017-10-27
2017-10-19

รายการที่เปิดไปล่าสุด