มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-08-13
2017-08-05
2017-07-30
2017-07-21
2017-07-18