มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-09-17
2017-09-14
2017-09-11
2017-09-10
2017-09-06

รายการที่เปิดไปล่าสุด