มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-01-15
2017-01-13
2017-01-11
2017-01-10
2017-01-09
2017-01-08
2017-01-04

รายการที่เปิดไปล่าสุด