มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-07-23
2017-07-20
2017-07-19
2017-07-18
2017-07-17
2017-07-14
2017-07-13
2017-07-12

รายการที่เปิดไปล่าสุด