มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-07-21
2017-07-18
2017-07-17
2017-07-16
2017-07-15
2017-07-14
2017-07-12
2017-07-09

รายการที่เปิดไปล่าสุด