Alexis Sanchez [17] Rank 1on1 Alexis Sanchez - 17  Rank 1on1 Thing ,
5/ 5
รีวิวนักเตะฟีฟ่าออนไลน์3
1on12 Manager1
Rank 1on1
+ 5 นี่สุดติ่งกระดิ่งแมว ไม่แพงมากด้วย อยู่ที่ประมาณ 30 -40 M คือมันจี๊ด และ คล่องตัวโคตรๆ ซึ่งเปป็นคุณสมับติที่เหมาะกับเอนจิ้นใหม่นี้อยู่แล้ว

Statistics :: Alexis Sanchez [2017]

1on1
5
3
4
3
2
1
Manager
5
1
4
3
2
1
FO3DB