Latest Reviews by ช๊อป เปอร์
ช๊อป เปอร์ - ซื้อตัวนี้ แนะนำนะครับ 06U +6 +7 ดีกว่าครับ แต่รวมๆก็ได้อยู่ครับ ใช้หมดแล้ว แต่ 06U แน่นอนกว่าครับ ลูกปั่น ลูก 1-1 แก เก็บ เรียบ ครับLink