มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-01-12
2017-01-11
2017-01-07
2017-01-06
2016-12-25
2016-12-21

รายการที่เปิดไปล่าสุด