มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-11-19
2017-11-17
2017-11-15
2017-11-13
2017-11-12
2017-11-11
2017-11-02
2017-10-30

รายการที่เปิดไปล่าสุด