มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-09-14
2017-09-12
2017-09-11
2017-09-03
2017-09-02

รายการที่เปิดไปล่าสุด