มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-07-20
2017-07-17
2017-07-14
2017-07-13
2017-07-12
2017-07-06
2017-07-04

รายการที่เปิดไปล่าสุด