มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-07-17
2017-07-16
2017-07-15
2017-07-13
2017-07-07
2017-06-30

รายการที่เปิดไปล่าสุด