มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-07-19
2017-07-17
2017-07-13
2017-07-12
2017-07-09
2017-07-07
2017-07-06

รายการที่เปิดไปล่าสุด