มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-02-05
2017-02-04
2017-02-03
2017-02-02
2017-02-01
2017-01-31
2017-01-30
2017-01-27

รายการที่เปิดไปล่าสุด