มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2017-01-19
2017-01-18
2017-01-17
2017-01-16
2017-01-15
2017-01-14
2017-01-12
2017-01-11
2017-01-10

รายการที่เปิดไปล่าสุด